STVラジオブース|会場の様子

STVラジオブース|会場の様子
 Photo : オフィシャルカメラマン